Olikomyo

Dinala si Don Juan sa bahay ng pangatlong ermitanyo

Advertisements

Lobo

Ginamot niya si Don Juan nung nahulog siya sa balon

Agila

Sinakay ni Don Juan ito at dinala siya sa Reyno de los Cristales.

Higante

Nagbabantay kay Donya Juana

Serpyente

May pitong ulo

Donya Juana

Kapatid ni Leonora at asawa ni Don Diego

Donya Isabel

Pinsan ni Donya Maria