Haring Salermo

Siya ay ang ama ng minamahal ni Don Juan si Donya Maria Blanca at binibigyan ng pagsubok si Don Juan para tingnan kung siya ay karapat-dapat para kay Donya Maria.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s